جهان دربرابر تروریسم متحد شود؛بی‌ثباتی درخاورمیانه محصور نمی‌ماند و سرایت می‌کند/ ایران سد دفاعی بزرگ در برابر تروریسم است

رییس‌ جمهوری در کنفرانس مطبوعاتی در نیویورک: جهان دربرابر تروریسم متحد شود؛بی‌ثباتی درخاورمیانه محصور نمی‌ماند و سرایت می‌کند/ ایران سد دفاعی بزرگ در برابر تروریسم است / مشکلات ما با دولت آمریکا است نه با مردم و کمپانی‌های آمریکایی / مانعی برای فعالیت کمپانی‌های آمریکا در ایران نیست / عربستان اختیاراتش نسبت به زائران نامحدود […]