رئیس حزب استقلال انگلیس: برکسیت به افزایش محبوبیت ترامپ کمک کرد