۲ سفیر و تعدادی از مقامات پیشین آمریکا با ریاست جمهوری «ترامپ» مخالفت کردند

دو سفیر اسبق ایالات متحده در اراضی اشغالی که جمهوریخواه هستند، به همراه تعداد دیگری از مقامات پیشین امور خارجه این کشور، اعلام کردند به دونالد ترامپ برای ریاست جمهوری آمریکا رای نخواهند داد.