تصمیم عجیب در آستانه روز سوم مقدماتی/ سرمربی قطر اخراج شد