رئیس مجلس کنیا وارد تهران شد

رئیس مجلس کنیا صبح جمعه با استقبال دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین‌الملل وارد تهران شد.۱۱:۵۱ – ۱۳۹۵ جمعه ۲ مهر