بررسی عملکرد کاروان ایران در پارالمپیک

رئیس کمیته پاراالمیک ایران گفت: ایران در دو دوره مختلف مسابقات پاراالمیک با ۲۴ مدال همراه بوده است.۱۲:۳۴ – ۱۳۹۵ جمعه ۲ مهر