دانش‌آموزان مسلمان سوئیسی درصورت دست ندادن با معلم زن جریمه مالی می‌شوند