ریکاوری بازیکنان تیم ملی فوتسال/ تمرینات اختصاصی برای طیبی

تمرین ریکاوری تیم ملی فوتسال کشورمان در سه گروه در شهر بوکارامانگا برگزار شد.