چین: مشکلات احتمالی در روند اجرای برجام از طریق گفت‌وگو حل شود

معاون وزیر خارجه چین خواستار برگزاری گفت‌وگو به منظور حل مشکلات احتمالی در روند اجرای توافق هسته‌ای ایران و ۱+۵ شد.