چین: مشکلات احتمالی در روند اجرای برجام از طریق گفت‌وگو حل شود