افراد مسلح چگونه از الوعر سوریه خارج شدند؟+فیلم/تصاویر

دولت سوریه براساس طرح آشتی ملی که هدف از آن تخلیه مناطق مسکونی از افراد مسلح است؛ افراد مسلح و خانواده های آنها را از منطقه الوعر شهر حمص برای تأمین امنیت مردم خارج کرد….