افراد مسلح چگونه از الوعر سوریه خارج شدند؟+فیلم/تصاویر