ثبات منطقه به نیرو‌های مسلح ماست/ هر قدرتی بخواهد به ایران تجاوز کند پشمان می‌شود/دشمن شماره یک ما آمریکا است/باید دشمن‌شناسی را به مدارس ببریم