ادی هو، جانشین احتمالی ونگر در پایان فصل

روزنامه دیلی استار مدعی شد که سران باشگاه آرسنال قصد دارند پس از جدایی آرسن ونگر در پایان فصل، ادی هو را به عنوان جانشین او انتخاب کنند.