سامسونگ در نیمه راه جبران؛ ۵۰۰ هزار نوت ۷ تعویض شده اند