انفجار کارخانه مواد شیمیایی «المشراق»، فاجعه‌ای پیش‌روی عملیات «موصل»