پیام رئیس شورای عالی سیاسی یمن برای دبیر کل سازمان ملل

به گزارش شبکه خبری المسیره ، رئیس شورای عالی سیاسی یمن در این پیام با اشاره به اینکه مردم یمن رنج های زیادی را طی یک سال ونیم تجاوز عربستان شامل کشتار کودکان، زنان، سالمندان ،غیر نظامیان ،نابودی زیر ساخت ها و استفاده از سلاح ممنوع متحمل شده اند، و تاکید بر آواره شدن میلیون […]