پیام رئیس شورای عالی سیاسی یمن برای دبیر کل سازمان ملل