یاهو از هک‌شدن نیم میلیارد حساب کاربری این شرکت در سال ۲۰۱۴ خبر داده است

یاهو از هک‌شدن نیم میلیارد حساب کاربران این شرکت در سال ۲۰۱۴ خبر داده است.