دولت به جای خواهش از آمریکا شروط و جدول زمانی تعیین کند

یک کارشناس مسائل سیاسی با بیان اینکه دولت یازدهم فاقد ابزاری برای وارد کردن فشار به طرف‌ غربی برای اجرای تعهداتشان است،‌ گفت: دولت باید شروطی را مقرر و جدول زمانی اعلام کند که براساس آن در صورت عدم عمل آمریکا به تعهداتش، ایران به وضعیت ماقبل برجام بازگردد.