تسهیلات جدید دانشجویان پردیس علوم پزشکی

مدیر کل دانشجویی و فرهنگی وزارت بهداشت از تسهیلات جدید این وزارتخانه برای دانشجویان پردیس علوم پزشکی خبر داد.