محرومیت کارگران مناطق آزاد ازحقوق اولیه/برده‌داری هم اینگونه نیست

به گزارش ایران خبر ۲۶  سال از زمان تصویب قانون کار می‌گذرد، قانونی که امروز در آستانه «اصلاح» قرار دارد تا خلاء‌های حوزه کار و نیروی انسانی را برطرف کند. هر چند کارگران و کارفرمایان خواستار اعمال نظر آنها در فرآیند اصلاح این قانون هستند اما به نظر می‌رسد یکی از خلاءهای قانون فعلی «مشمول […]