داعش عناصر فراری خود را در شرقاط اعدام می‌کند/ تروریست‌هایی با بازوبند قرمز در جستجوی عناصر گریخته

گروه تروریستی داعش، سه نفر از عناصر خود را که پس از آزادسازی بخش شرقاط گریخته‌اند، اعدام کرد.