روحانی، به تهران بازگشت

رییس جمهور کشورمان، پس از سفر به قاره آمریکا دقایقی پیش وارد فرودگاه مهرآباد شد.