دست دادن دانش‌آموزان مسلمان سوئیسی با معلمان از جنس مخالف اجباری شد

بر اساس حکم دادگاهی در سوئیس، در صورتی که دانش‌آموزان مسلمان با معلم خود از جنس مخالف دست ندهند، باید جریمه بپردازند.