او، گسترش را به رده‌های بالای جدول می‌رساند/ سمندر: کمالوند با قدرت به کارش ادامه می‌دهد