اردوغان، از ارسال سه محموله سلاح توسط آمریکا به سوریه خبر داد

اردوغان: آمریکا سه محموله سلاح به شهر کوبانی در شمال سوریه فرستاده است.