قاهره: مانند عربستان به دنبال تغییر نظام حاکم و رهبری سوریه نیستیم

وزیر خارجه مصر تأکید کرد که این کشور شیوه ای را که عربستان سعودی درباره مسئله لزوم تغییر نظام حاکم و رهبری سوریه در پیش گرفته، در پیش نمی‌گیرد.