آینده از آن گسترش فولاد است/ باتیستا: دلم برای کمالوند سوخت