سرداری که به میزبانی «سردار» می‌رود

نمایش «سردار»، توسط سردار علی فضلی فرمانده قرارگاه راهیان نور افتتاح می‌شود و به نوعی وی اولین مخاطب این اثر نمایشی در هفته دفاع مقدس خواهد بود.