تعلیق گزارشگر تلویزیون از کار پس از انتشار یک عکس

به گزارش خبرگزاری ایمنا، انتشار عکس این گزارشگر هنگام گفت‌وگو با یک امدادگر در شهر شیامن پس از توفان قدرتمند «مرانتی» با انتقادات بسیاری روبرو شده بود. بسیاری وضعیت ظاهری این گزارشگر تلویزیونی را در تضاد با وضعیت و شرایط موجود دانستند و رفتار او را غیرحرفه‌ای قلمداد کردند. پس از انتقادات گسترده در این باره […]