گلبارنژاد در آرامگاه ابدی آرام گرفت/ استقبال پرشور مردم شیراز از جانباز پارالمپیکی با مداحی پیروانی