روحانی: آمریکا قول داد روند اجرای تعهداتش در برجام را اصلاح کند