ناآرامی‌ها در شهر شارلوت ادامه دارد/ استفاده نیروهای امنیتی از گاز‌ اشک‌آور علیه معترضان

تظاهرات ضدنژادپرستی پلیس آمریکا برای سومین شب متوالی در شهر شارلوت کارولینای شمالی ادامه یافت.