ناآرامی‌ها در شهر شارلوت ادامه دارد/ استفاده نیروهای امنیتی از گاز‌ اشک‌آور علیه معترضان