طرح نظامیان کره جنوبی برای ترور فوری رهبر کره شمالی در صورت وقوع جنگ