درکنفرانس «ضدوهابیت» چچن، اسلام سنی علیه اسلام سلفی- وهابی موضع گرفت

یک اندیشکده آمریکایی نوشت: در بیانیه پایانی کنفرانس «سنی کیست» در چچن، افراط‌گرایی و «تکفیر» سنت‌هایی خارج از دین اسلام معرفی گردید و در بخش دیگری ازآن پا فراتر رفته و «سلفی» از حیطه شاخه‌های اهل‌تسنن خارج تشخیص داده شد.