قد یک جوان آمریکایی بدون توقف رشد می کند!+تصاویر

یک جوان ۱۹ سالۀ آمریکایی به نام بروک براون از ایالت میشیگان هر سال ۶ اینچ بلندتر می شود….