یک شبکه لعنتی جهانی علیه استقلال کشورها تلاش می‌کند