صنایع غذایی ذائقه مردم را به سمت مواد ناسالم هدایت می‌کنند

رئیس سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: صنایع غذایی با برنامه ریزی و گاهی به صورت ناخواسته، ذائقه مردم را به سمت مواد ناسالم شور، شیرین و چرب هدایت کرد‌ه‌اند.۱۴:۲۷ – ۱۳۹۵ جمعه ۲ مهر