تجارت عاج فیل ممنوع شد

بر اساس آمار سازمان حیات وحش کنیا، سالانه هشت درصد از تعداد فیل ها کاسته می شود.۱۴:۲۹ – ۱۳۹۵ جمعه ۲ مهر