ایجاد شبکه آبرسانی و انتقال آب از خزر به پایین‌دست

نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، خواستار ایجاد شبکه آبرسانی و انتقال آب از دریای خزر به پایین‌دست شد.