حذف ده ها صفحه حامی مقاومت فلسطین در فیس بوک

شبکه فیسبوک در اقدامی همسو با دشمن صهیونیستی ده ها صفحه حامی مقاومت فلسطین از جمله صفحات حامی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین “حماس” را حذف کرد….