دعواهای سیاسی و گروهی نباید به مدارس و دانشگاهها کشیده شود

خطیب موقت نماز جمعه تهران تاکید کرد: دعواهای سیاسی و گروهی نباید به مدارس و دانشگاهها کشیده شود.۱۴:۳۳ – ۱۳۹۵ جمعه ۲ مهر