اردوغان: آمریکا تسلیحات زیادی در اختیار کردها قرار داده است

رئیس جمهور ترکیه، آمریکا را به ارسال سلاح برای جنگجویان کرد در شمال سوریه متهم کرد.۱۴:۴۰ – ۱۳۹۵ جمعه ۲ مهر