اردوغان: آمریکا تسلیحات زیادی در اختیار کردها قرار داده است