چشم به راه بیش از یک میلیون دانش آموز در تهران

مدیر کل آموزش و پرورش تهران گفت: چشم به راه بیش از یک میلیون دانش آموزان هستیم.۱۴:۳۷ – ۱۳۹۵ جمعه ۲ مهر