تصاویری از رنگین کمان خاکی ایران زمین

منطقه آلاداغ لار یا کوههای رنگی کوهستانی رنگارنگ در ۲۵ کیلومتری شمال شرقی تبریز و در مسیر شهرستان خواجه و اتوبان میانه – زنجان قرار دارد که دیدن آن انسان را به یاد سیاره های دیگر می اندازد.۱۴:۳۸ – ۱۳۹۵ جمعه ۲ مهر