پلیس نیجریه درباره ادامه تظاهرات برای آزادی زاکزاکی هشدار داد/درخواست معترضان اعلام شد

به دنبال ادامه راهپیمایی مسالمت آمیز هواداران جنبش اسلامی نیجریه برای ازادی شیخ ابراهیم زاکزاکی یکی از مقامات پلیس در کنفرانسی خبری درباره برگزاری تظاهرات در حمایت از این عالم نیجریه ای هشدار داد.