پلیس نیجریه درباره ادامه تظاهرات برای آزادی زاکزاکی هشدار داد/درخواست معترضان اعلام شد